• BPKAD Kutai Timur

Bidang Perbendaharaan

Uraian tugas

  1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Perbendaharaan;
  2. Perumusan kebijakan dalam bidang Perbendaharaan;
  3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Perbendaharaan
  4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Perbendaharaan.

Susunan organisasi

Bidang Perbendaharaan